Internationale samenwerking, Handelmissies, Studie- en Socio- Culturele studiereizen,

Coaching en Bemiddeling

Nieuws

INFORMATIEPAKKET

van de Marokko - Studiereis met het thema

“Behandeling van de Psychiatrische Patiënten in Noord-Afrika”

8 a 10 dagen in de maand Maart. 2018

Doel van deze studiereis:

Het gaat erom inzicht te krijgen in de Sociale-Psychiatrische problemen waarmee migranten uit met name noord Afrika en de islamische wereld kampen en inzicht in de behandeling daarvan door zowel Marokkaanse psychiaters als door de traditionele genezers in de Noord-Afrikaanse landen.

Deze studiereis biedt de unieke gelegenheid om met zorg gekozen psychiaters en traditionele genezers te spreken en hun praktijken in Marokko te bezoeken. Het biedt tevens de mogelijkheid om met deze professionals van gedachten te wisselen over hun behandelingen, ervaringen, methodieken, mogelijkheden in de omgang met de doelgroepen.  

Om het doel te bereiken zal deze studiereis de deelnemers leiden door Nador, Oujda, Fez, Rabat, Casablanca en Marrakech. Plaatsen waar we ook de kans aangrijpen om de culturele bezienswaardigheden van het land te bezoeken.

           

We denken tijdens deze studiereis aan de volgende aandachtspunten:

·                 Relevante informatie inwinnen over benaderingswijzen en methodieken,

·                 Uitwisselen van kennis, ervaringen en toepassingen waarbij actieve deelname van de deelnemers gewenst is,

·                 Bespreken van knelpunten en mogelijkheden in beide landen op de brede terreinen van

Psychiatrie, Sociologie en Welzijn,

·                 Culturele en maatschappelijke oriëntatie op Marokko als een land waar Berbers, Arabieren, Afrikanen en

Westerlingen sinds eeuwenlang cohabiteren.

Voor wie is deze Studiere is bestemd ?

     Deze Studiereis is bestemd voor:

·                 Psychologen, Sociologen en Socio-Culturele werkers,

·                 Maatschappelijkwerkers en Gezinsbegeleiders,

·                 Medewerkers van zorginstellingen (GGZ, Gezondheidscentra, Ouderenzorg)

·                 Hulpverleners en managers van zowel de reguliere als de transcluturele GGZ.

Voor meer vragen over de inhoud van de studiereis, de inschrijvingsvoorwaarden en of

de technische aspecten daarvan, kunt u contact opnemen met:

                        Dhr Hamza Lemouesset,

                        Manager

                        Tel. 026-38 308 20    06 53 99 55 29           info@benafrica.nl   

Hamza Lemouesset

Manager

Aanbevolen sites:

www.eenlandeensamenleving.nl

*****************

http://mpe-hve.be/WordPress3/

************************

www.Kvk.nl/Den Haag

********************************

www.indiadiscoverytours.com