Internationale Samenwerking, Multi-sectorale Handelmissies, Educatieve en Socio-Culturele reizen,

Coaching, Advies & Bemiddeling

Benafrica A,B &T

Organiseert

1. Multisectorale handelmissies voor MKB's (Matchmaking):

Handelmissies georganiseerde in samenwerking met de plaatselijke KvK's en Les Chambres de Commerce, Industrie en Services Regionaux .

2. Prospectie en Studiereizen:

Georganiseerd rondom een thema, zijn deze reizen bedoeld voor de MKB's, (non)gouvernementale instellingen, Educatieve en socio-culturele organisaties met de intentie:

  • Potentiele partners te willen ontmoeten,
  • Op zoek zijn naar nieuwe afzetgebieden
  • Het eigenwerkgebied uit te breiden,
  • Zich willen orienteren op de culture en het levensstrijl van volkeren afkomstig uit landen overzee.

3. Socio-Culturele en Educative reizen:

Reizen opgezet rondom een thema zoals Cultuur, Sociologie, Psychologie, Antropologie, Gezondheidzorg, Religie, Natuur, Werk, Landbouw, e.d.

De programma's worden door Benafrica geinicieerd en aangepast aan de wensen en behoeften van de doelgroepen.

N.B

  • De Socio-Culturele et Educatives studiereizen zijn gericht op Marokko en de Benelux landen,
  • De Reizen voor de MKB's kunnen plaats vinden in de Benelux, de landen van Noord en Centraal-Afrika en de Arabische landen uit het Midden-Oosten
  • Alle Activiteiten worden door professionals opgezet en uitgevoerd.

Secretariaat : Deurnetraat 56, 6843 PS Arnhem Nederland T. 00 31 26 381 27 28 / 06 53 99 55 29 / info@Benafrica.nl