Internationale Samenwerking , Missions Commerciales Multisectorales, Educatieve en Socio-Culturele studiereizen,

Coaching Advies & Bemiddeling

Benafrica A&B

uw partner in de internationale samenwerking

*************

* Advies en Begeleiding op de werkvloer,

* in Nederland en Belgie

* In Noord en Midden-Afrika

* in het Midden-Oosten

* Onderzoek en Bemiddeling

* In de Benelux-landen

* In Noord en Midden-Afrika

* In het Midden-Oosten

* Workshops over:

* Cooperatie en Internationale samenwerking,

* Methodieken en Benaderingstrategieen,

* Interculturele communicatie,

* Doelgroepen:

* MKB's (Wegen)-Bouw, Apparatuur, ICT, Transport, Landbouw, Water, Zuivering, enz)

* Onderwijs, Beroeps- en Vormingsinstellingen,

* Sociale en Culturele instellingen

* Justitiele en zorginstellingen